Disclaimer


Disclaimer Startmoment

Algemeen

Startmoment | Miranda Kalksma (KvK 61232343) verleent hierbij toegang tot de website www.startmoment.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door Startmoment en derden zijn aangeleverd.

Startmoment behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan websitebezoekers mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard Startmoment geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

De resultaten van de diensten van Startmoment zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je van een training- of coaching traject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die je aantreft op deze website. De artikelen en blogs zijn geschreven vanuit persoonlijke ervaring, opleiding of opgedane kennis. Het kan zijn dat er informatie op de website staat die verouderd is of inmiddels achterhaald.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Startmoment informatie, video, beeldmateriaal en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Startmoment. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Je mag de link naar deze website delen op sociaal media, mits in gepaste context.


Links naar andere websites en producten

Links naar andere websites worden alleen aangeboden voor het gemak van gebruikers en Startmoment accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van die sites. We kunnen geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid of volledigheid of geldigheid van de inhoud van dergelijke sites, of de betrouwbaarheid, kwaliteit of effectiviteit van producten die worden aangeboden via externe websites. Een link naar een externe site impliceert geen goedkeuring van de standpunten, informatie of producten die door dergelijke sites worden aangeboden of besproken.

Apeldoorn, mei 2024, versie 1.0

Startmoment | Miranda  Kalksma

06-37118980 | info@startmoment