Laat je verrassen door de Toegepast Psycholoog


Wist je dat ik behalve coach ook Toegepast Psycholoog ben?

Nu zal je afvragen wat is dat dan en wat is het verschil met een ‘gewone’ psycholoog? Een HBO Toegepast Psycholoog (TP) past de resultaten van de wetenschappelijke opgeleide psychologen toe in de praktijk. Ik heb dus naast veel kennisvakken ook veel praktische toepassingen geleerd. Ik kan de kennis uit de wetenschap zo inzetten dat het bruikbaar is in het dagelijkse leven.

De opleiding is nog relatief nieuw

Ondertussen zwermen er al veel meer Toegepast Psychologen rond, net als ik. Het werkveld waar een TP kan werken is heel breed. Van gezondheid & zorg, arbeid & organisatie, Maatschappij, consument & veiligheid tot Ontwikkeling, Jeugd & onderwijs. Als TP kan ik hetzelfde werk doen als de WO-basispsycholoog. Ik ben aangesloten bij een beroepsvereniging namelijk de Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologen (NBTP; www.nbtp.nl).

Wat kan de Toegepast Psycholoog?

Ik kan allerlei beroepen opnoemen die een TP kan uitoefenen, maar ik wil juist laten zien hoe breed een TP ingezet kan worden. Een TP kan een organisatie of mensen (individu of groepen) praktisch begeleiden, coachen, trainen en adviseren. De theoretische kennis over onder andere psychologische ziektebeelden en gedragsafwijkingen zorgt voor inzicht in de mens. Een TP kijkt naar het gedrag van de mensen op een praktische manier; wat gebeurt er en wat kan er aan veranderd worden. Ze kunnen helpen met verbeteren van persoonlijke vaardigheden of persoonlijke ontwikkeling, het omgaan met levenskwesties, houding en gedrag, veranderen en verbeteren van gezondheid en welzijn. Ze zijn een rots in de branding en maken verbindingen.

rots en verbinding

Mooi vak!

Nou, dat is een goed pakketje als je een TP bent en wat een mooi vak. Maar we zijn nog zo onbekend en potentïele werkgevers weten niet goed wat een TP kan bieden. Zo komen veel TP-ers komen niet terecht in hun eigen vakgebied, waar ze jaren voor gestudeerd hebben. Een andere reden is dat de werkzaamheden van de TP niet vergoedt wordt via de zorgverzekeraar. Hier wordt echter hard voor gestreden om toch deze erkenning te krijgen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (http://www.petities24.com/toegepaste_psychologie).

Bekendheid krijgen

Maar om meer bekendheid te krijgen wilde ik zelf ook wat schrijven over de TP. Gewoon om ik trots ben om een Toegepast Psycholoog te zijn. Ik ben dus Toegepast Psycholoog; oftewel Bachelor of Applied Psychology (BAP). Ik kijk veel naar de mens en ben zeer geïnteresseerd in gedrag en emotie. Ik ben in hoofd en hart een Toegepast Psycholoog en daarnaast ook coach. Dat is voor mij een hele goede combinatie; coaching en psychologie.

Laat je verrassen en ga de uitdaging aan!

Misschien kom je een keer een TP tegen, vraag eens naar zijn of haar opleiding, toekomstperspectief en het hoger doel. Laat je verrassen door hun enthousiasme, doelgerichtheid, plezier en deskundigheid en kijk verder dan een opleiding die misschien nog onbekend voor je is. Maar wil of kun je niet wachten tot je een keer iemand tegenkomt; neem dan contact met mij op. Leuk!