So, What’s right with you


S0, what's right with you?

Positieve Psychologie

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat het onder andere in mijn coaching draait om positiviteit. Mensen vragen me weleens of ik een 'tjakka'-enthousiast ben of een soort goeroe, en de manier waarop ze het uitspreken geeft bijna een negatieve bijsmaak. Maar nee, dat ben ik niet. Positiviteit gaat niet alleen over plezier hebben; het draait om het herkennen van iemands sterke punten en wat al goed gaat. Er valt zoveel te ontdekken binnen het domein van positiviteit. De basis van mijn werk komt voort uit de positieve psychologie. De conventionele psychologie richt zich vaak op problemen en hoe symptomen verminderd kunnen worden, terwijl positieve psychologie zich concentreert op sterke punten en het vergroten van veerkracht. De benadering die het beste bij iemand past, kan variëren, maar je ziet steeds vaker combinaties die elkaar wederzijds versterken.

Sterke krachten

Martin Seligman, een psycholoog en de grondlegger van de positieve psychologie, stelde een lijst op van 24 sterke karaktereigenschappen; ook wel sterke krachten genoemd. Deze sterke krachten zijn onderverdeeld in zes domeinen, zoals moed en menselijkheid. Seligman ontwikkelde een test om deze eigenschappen te meten, en ik gebruik deze in mijn praktijk om inzicht te verschaffen in iemands sterke punten. Het kan een bevestiging zijn voor sommigen en een bron van verwondering voor anderen.

Het hart van de positieve psychologie is welzijn en optimaal functioneren. Mijn persoonlijk en professioneel perspectief sluit hierbij aan: het omarmen van het leven met al zijn ups en downs, eventuele beperkingen en binnen de eigen mogelijkheden om zo het leven ten volle te leven. Dit is wat we 'de kunst van het leven' noemen. Het is iets dat in mijn leven zijn weg heeft gevonden en het past met hoe ik het leven wil benaderen. Positiviteit speelt een cruciale rol bij het vinden van de juiste balans. Die balans verschilt voor iedereen, en het is een waardevolle en verbindende reis om deze samen te verkennen, geleid door de kunst van het leven en positiviteit.

pexels-cottonbro-studio-3831849

Zoals eerder genoemd, is er veel te ontdekken als het gaat om positiviteit en de onderliggende psychologische aspecten. Het begrijpen van positiviteit, mentale veerkracht en hoe deze samenhangen met ons welzijn is een voortdurende reis. Ik neem je graag mee op deze boeiende ontdekkingstocht, waarbij ik mijn eigen ervaringen uit de praktijk, persoonlijke inzichten en voorbeelden zal integreren om een holistisch beeld te schetsen van hoe positiviteit en mentale veerkracht ons leven kunnen beïnvloeden en versterken. Zo kunnen we bekijken hoe deze concepten kunnen bijdragen aan een vervullend en veerkrachtig leven.

So, whats right with you?

Deze term komt voort uit de gedachte dan we niet alleen kijken naar wat er fout gaat maar ook naar wat er goed met ons gaat . Dus over de aanwezigheid van welbevinden. (bron: https://www.boompsychologie.nl/media/4/9789089539205.pdf