Vitaliteit of Vit@litijd voor balans


In een wereld waarin de online en offline aspecten van ons leven steeds meer verweven raken, is het concept van “Vit@litijd” ontstaan. Dit dynamische begrip combineert vitaliteit met tijd, waarbij de “@” symbool staat voor de mogelijkheid om zowel offline als online aan je vitaliteit te werken. Het benadrukt dat het nu de tijd is om te investeren in je welzijn, zowel fysiek als mentaal. Vitaliteit, gedefinieerd als de energie om te leven, wordt beschouwd als de manier tot een gezond en gelukkig leven.

Nu zal je denken; hoe komt zij nu opeens op ‘vit@litijd’. Dit speelt al enige tijd door mijn hoofd en komt steeds meer tot uiting in mijn werkwijze en hoe ik als coach en als mens er mee om wil gaan. Dus vandaag neem ik je een stukje mee in hoe ik er naar kijk en er over denk. Ik begin met de vitale velden.

Vitale Velden: De bouwstenen en elementen van Vit@litijd:

 1. Vitaal en Positief Persoonlijk Leiderschap:

  Intrinsieke motivatie, autonomie, en competentie als fundamenten.
  Verbinding met jezelf en de omgeving.
  Zelfregie en het vermogen om je eigen richting te kiezen.

 2. Mentaal Vitaal: Emotioneel, Coping:

  Cultiveren van een positieve levenshouding.
  Beheersen van emoties en het ontwikkelen van veerkracht.
  Zelfbeeld, zelfvertrouwen, en het omgaan met persoonlijke overtuigingen.

 3. Fysiek Vitaal: Bewegen en Eten, Rust, Ontspanning, Balans:

  Aandacht voor voldoende beweging en gezonde voeding.
  Beheren van stress en het handhaven van balans tussen inspanning en ontspanning.
  Prioriteit geven aan goede nachtrust en gezonde ademhaling.

 4. Sociaal Vitaal: Relaties, Communicatie, Sociale vaardigheden:

  Het belang van sociale netwerken en sociale steun.
  Onderhouden van gezonde relaties en effectieve communicatievaardigheden.
  Actieve participatie in de maatschappij en het vermogen om relaties aan te gaan.

 5. Werk Vitaal: Vaardigheden, Talenten, Cognitief:

  Integratie van persoonlijke normen en waarden in werk.
  Positief werkklimaat, effectieve samenwerking, en stresspreventie.
  Aandacht voor professionele ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

 6. Zingevend Vitaal: Levensdoel, Zingeving, Persoonlijke Talenten:

  Ontdekken van persoonlijke missie en levensdoel.
  Benutten van verborgen talenten en het vinden van passie.
  Zingeving als persoonlijke reis, gekoppeld aan levensfase en levensloop.

Een Holistische Benadering

De kracht van Vit@litijd ligt in het holistische perspectief. Elk vitaal veld overlapt en verdient aandacht, maar de verdeling ervan is uniek voor elk individu. Vit@litijd biedt een gestructureerde methode, toegespitst op zowel individuen als groepen, om de pijnpunten en behoeften in kaart te brengen. Door middel van verdiepende interviews kan de focus worden gelegd op specifieke gebieden waar (behoefte aan) verbetering mogelijk is.

Persoonlijk leiderschap, Zelfmanagement en Empowerment

Centraal in het Vit@litijd-concept staat persoonlijk leiderschap. Zelfmanagement en empowerment zijn de sleutels tot het nemen van controle en verantwoordelijkheid over je eigen welzijn. Het vermogen om eigen keuzes te maken, bewust te handelen en persoonlijke doelen te realiseren, vormen de kern van een vitaal en positief leven.

Vit@litijd is meer dan een programma; het is een levensfilosofie. Het biedt een holistische benadering van vitaliteit, waarbij de fysieke, mentale, sociale, werkgerelateerde, zingevende, en zelfzorgaspecten in harmonie samenkomen. Als vitaliteitscoach is het mijn overtuiging dat investeren in Vit@litijd niet alleen leidt tot een gezonder leven, maar ook tot een meer vervullend en gebalanceerd bestaan. Het is de tijd om te kiezen voor vitaliteit en persoonlijk leiderschap, voor een leven vol energie en levenslust.

Persoonlijk leiderschap

Met Persoonlijk leiderschap neem je controle en verantwoordelijkheid over je eigen handelen en de tegenslagen die op je pad komen. Hiermee creëer je je eigen leven in plaats van geleefd te worden door de omstandigheden of door je omgeving. Het maken van eigen keuzes, zowel privé als zakelijk is van essentieel belang bij persoonlijk leiderschap. Je bent in staat om jouw doelen te realiseren door optimaal gebruik te maken van eigen kwaliteiten en talenten. Je weet wat je persoonlijke manier van handelen is en wat jouw drijfveren zijn. Je bent je bewust van je zwakke kanten en valkuilen. Je laat je dus niet meer alleen leiden door emoties en onbewuste patronen, maar kiest bewust een richting in je leven.

Positief en Persoonlijke leiderschap een rode draad in jouw leven

Aandachtspunten zijn hierbij intrinsieke motivatie, autonomie en competentie. Verbinding met jezelf en je omgeving. Vertrouwen in eigen kunnen. Fouten mogen maken en er van leren. Zelfcompassie en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk. Jezelf beïnvloeden tot maximale motivatie, waardoor je je eigen richting kan en mag kiezen en zo optimaal presteert. De weg naar zelfregie. Toekomstgericht en proactief. Positief en met plezier!